Nồng độ mol là gì? Công thức tính nồng độ mol trên lít

Nồng độ mol là gì? Công thức tính nồng độ mol trên lít
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Tính nồng độ mol của dung dịch là một dạng bài tập quan trọng, thường gặp trong chương trình hóa học trung học. Vậy công thức tính nồng độ mol trên lít như thế nào? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về cách tính nồng độ model qua những thông tin chia sẻ ngay sau đây nhé.

Nồng độ mol là gì?

Mol là đơn vị đo cơ bản trong Hệ đơn vị quốc tế (SI) được sử dụng trong hóa học. Mol được định nghĩa là lượng chất chứa chính xác 6,02214076x1023 hạt đơn vị của phân tử hay nguyên tử chất nào đó.

Nồng độ mol trên lít rất quan trọng trong hóa học
Nồng độ mol trên lít rất quan trọng trong hóa học

Ví dụ, 1 mol nhôm sẽ có 6,022 x1023 nguyên tử nhôm (1 mol Al = 6,022 x1023  nguyên tử nhôm.

Trong hóa học, nồng độ mol đại lượng biểu thị số mol một chất hóa học cụ thể trong một thể tích dung dịch hay trong một không gian nhất định. Nồng độ mol giúp định lượng chất hóa học có trong các phản ứng hóa học, cho chúng ta biết cần bao nhiêu chất để thực hiện được một phản ứng cụ thể. Nồng độ mol kí hiệu là CM. Đơn vị tính là mol/lít.

Công thức tính nồng độ mol trên lít

Công thức để tính nồng độ mol (CM) của một chất là:

CM = n/V

Trong đó:

  • CM: nồng độ mol (mol/lít).
  • n: số mol của chất hóa học cụ thể.
  • V: thể tích dung dịch (lít).
Nồng độ mol thể hiện có bao nhiêu mol trong một đơn vị thể tích, không gian
Nồng độ mol thể hiện có bao nhiêu mol trong một đơn vị thể tích, không gian

Nồng độ mol giúp định lượng chất hóa học có trong các phản ứng hóa học, cho chúng ta biết cần bao nhiêu chất để thực hiện được một phản ứng cụ thể. Nó cũng được dùng để chuẩn bị các dung dịch chuẩn cũng như kiểm tra chất lượng trong phân tích hóa học.

Ví dụ: Nếu bạn có một dung dịch với nồng độ mol là 0.5 M (0.5 mol/lít) của một chất A, thì điều này có nghĩa là trong mỗi lít dung dịch đó, có chứa 0.5 mol của chất A.

Cách tính nồng độ mol trên lít

Theo như công thức tính nồng độ mol trên lít ở trên, để tính được nồng độ mol của một dung dịch chúng ta cần biết số mol của chất hóa học có trong dung dịch cùng thể tích của dung dịch đó. Số mol của chất hóa học có thể được tính như sau:

 Tính số mol qua thể tích:

Nếu bạn có các thông tin về thể tích khí ở điều kiện tiêu chuẩn thì bạn có thể tính số mol bằng công thức sau:

n = V/22.4

Trong đó:

  • n: là số mol chất khí ở điều kiện tiêu chuẩn (đktc) đơn vị tính: mol
  • V: thể tích chất khí tại đktc (lít)

Tính số mol qua khối lượng:

Biết khối lượng chất tan có thể tính được số mol
Biết khối lượng chất tan có thể tính được số mol

Nếu bạn có khối lượng của chất hóa học trong dung dịch và biết được khối lượng mol của nó thì bạn có thể sử dụng công thức:

n = m/M

Trong đó:

  • n: số mol (mol)
  • m: khối lượng chất tan (gam)
  • M: khối lượng mol chất (g/mol)

Tính nồng độ mol trên lít:

Sau khi bạn đã tính được số mol của chất hóa học thì, chỉ cần chia số mol đó cho thể tích dung dịch để tính nồng độ mol. CM = n/V

Kết quả thu được sẽ có đơn vị mol/lít (M).

Một số bài tập tính nồng độ mol trên lít

Cùng tham khảo một số bài tập tính nồng độ mol dưới đây để có thể nắm vững cách tính nhé.

Nồng độ mol liên quan đến nhiều tính toán trong hóa học
Nồng độ mol liên quan đến nhiều tính toán trong hóa học

Bài tập 1: Hòa tan 32 gam NaOH trong 400ml dung dịch. Tính nồng độ mol dung dịch.

Lời giải:

Đổi 400 ml dung dịch thành 0,4 lít.

Số mol của NaOH = m/M = 32/40 = 0,8 mol

Theo công thức tính nồng độ mol trên lít thì ta có:

Cdd = n/V = 0,8/0,4 = 2 (M)

Bài tập 2: Trong trong 5 lít dung dịch chứa 0,5 mol NaCl. Hãy tính toán nồng độ mol của dung dịch này.

Lời giải:

Theo công thức tính nồng độ mol CM = n/V ta có:

CM = 0,5/5 = 0,1(mol)

Bài tập 3: Trong 1.5 lít dung dịch hòa tan 0,5 mol MgCl2. Tính nồng độ mol của MgCl2.

Lời giải:

Áp dụng công thức nồng độ mol, CM = n/V ta có:

CM = 0,5/1,5 = 0,33 (mol)

Trên đây là tổng hợp những thông tin về cách tính nồng độ mol trên lít. Đây là những kiến thức cơ bản rất quan trọng trong hóa học cần phải nhớ. Hy vọng những chia sẻ này có thể hữu ích cho quá trình học hóa của bạn.

lieu88

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Read also x