Vận tốc là gì? Tổng hợp những kiến thức liên quan đến vận tốc

Vận tốc là gì? Tổng hợp những kiến thức liên quan đến vận tốc
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Vận tốc là gì? Vận tốc là đại lượng này giúp nhận biết sự nhanh hay chậm của chuyển động, được ứng dụng phổ biến trong tính toán và cuộc sống hàng ngày. Để biết chi tiết vận tốc là gì? Cùng những kiến thức liên quan đến vận tốc. Mời bạn đọc cùng tham khảo những nội dung được tổng hợp trong bài viết dưới đây.

Khái niệm vận tốc là gì?

Vận tốc là đại lượng đo lường khoảng cách mà một vật di chuyển được trong một khoảng thời gian nhất định. Đơn vị đo của vận tốc thường được sử dụng là mét trên giây (m/s) hoặc kilômét trên giờ (km/h). Vận tốc có thể được tính bằng cách chia khoảng cách mà vật di chuyển được bằng khoảng thời gian mà vật di chuyển đó mất để di chuyển được khoảng cách đó.

Vận tốc thể hiện tốc độ di chuyển của một vật trong không gian
Vận tốc thể hiện tốc độ di chuyển của một vật trong không gian

Vận tốc sẽ được tính theo công thức chung: v = s/t

Trong đó:

 • v – vận tốc của quãng đường vật đi được (m/s hoặc km/h)
 • s – quãng đường mà vật di chuyển (m hoặc km)
 • t – thời gian vật di chuyển trên quãng đường (s hoặc h)

Tính chất của vận tốc là gì?

Những tính chất của vận tốc rất quan trọng trong việc mô tả và tính toán sự chuyển động của các vật trong không gian. Theo đó, vận tốc là đại lượng vector, có các tính chất như có hướng, có độ lớn, và có thể thay đổi theo thời gian.

 Vận tốc bao gồm cả hướng di chuyển và độ lớn của vật
Vận tốc bao gồm cả hướng di chuyển và độ lớn của vật

Do đó, vận tốc có các tính chất sau:

 • Vận tốc là một đại lượng vectơ: Trong không gian 2 chiều, vận tốc được biểu diễn dưới dạng vector có hai thành phần là vận tốc theo phương ngang (trục x) và theo phương dọc (trục y). Trong không gian 3 chiều, vận tốc được biểu diễn dưới dạng vector có ba thành phần là vận tốc theo phương ngang (trục x), vận tốc theo phương dọc (trục y) và vận tốc theo phương thẳng đứng (trục z).
 • Vận tốc có hướng: Vận tốc được chỉ định bởi một hướng nhất định, thể hiện đường đi của vật trong không gian.
 • Vận tốc có độ lớn: Độ lớn của vận tốc là gì được thể hiện bởi giá trị số, có đơn vị là m/s hoặc km/h, cho biết tốc độ của vật đó.
 • Vận tốc có thể là dương hoặc âm: Nếu vận tốc của vật đi theo hướng ngược lại với hướng được xác định trước, thì nó sẽ có giá trị âm.
 • Vận tốc của một vật có thể thay đổi theo thời gian: Nếu vật đang di chuyển với vận tốc không đổi thì gọi là vật chuyển đều. Ngược lại, nếu vật đang thay đổi vận tốc thì gọi là vật chuyển biến. Vận tốc được tính toán bằng nhiều phương pháp khác nhau, tùy thuộc vào ứng dụng cụ thể.

Các loại hình vận tốc chính và công thức tính

Khi đã biết được khái niệm vận tốc là gì, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các loại hình vận tốc chính và công thức tính. Vận tốc được phân loại theo các tiêu chí khác nhau, bao bao gồm: vận tốc đường thẳng, vận tốc gia tốc, vận tốc góc, vận tốc trung bình…

Vận tốc được phân loại dựa theo các tiêu chí khác nhau
Vận tốc được phân loại dựa theo các tiêu chí khác nhau

Vận tốc gia tốc

Vận tốc gia tốc là tốc độ thay đổi của vận tốc trong một khoảng thời gian nhất định. Đơn vị của vận tốc gia tốc là m/s^2 và được tính bằng tỉ lệ giữa sự thay đổi vận tốc và thời gian di chuyển theo công thức: a = Δv / Δt

Trong đó:

 • a là vận tốc gia tốc (m/s^2)
 • Δv là sự thay đổi vận tốc (m/s)
 • Δt là thời gian để thực hiện sự thay đổi (s)
Vận tốc gia tốc giúp mô tả chuyển động của vật trong không gian ba chiều
Vận tốc gia tốc giúp mô tả chuyển động của vật trong không gian ba chiều

Vận tốc gia tốc có thể là dương hoặc âm tùy thuộc vào sự thay đổi vận tốc. Nếu vận tốc tăng, vận tốc gia tốc là (+) và nếu vận tốc giảm, vận tốc gia tốc là (-). Vận tốc gia tốc có vai trò quan trọng trong việc mô tả chuyển động của vật trong không gian ba chiều. Đồng thời hữu ích trong việc thiết kế các phương tiện di chuyển như ô tô, máy bay, tàu hỏa…

Vận tốc góc

Vận tốc góc là tốc độ của sự thay đổi góc độ trong một khoảng thời gian nhất định. Khi một vật xoay quanh một trục, nó sẽ có vận tốc góc, đơn vị của vận tốc góc là rad/s (radian trên giây). Vận tốc góc được tính bằng tỉ số giữa sự thay đổi góc và thời gian cần để thực hiện sự thay đổi đó. Công thức: ω = Δθ / Δt

Trong đó:

 • ω là vận tốc góc (rad/s)
 • Δθ là sự thay đổi góc độ (radian)
 • Δt là thời gian để thực hiện sự thay đổi (s)
Vận tốc góc là tốc độ của sự thay đổi góc độ trong khoảng thời gian nhất định
Vận tốc góc là tốc độ của sự thay đổi góc độ trong khoảng thời gian nhất định

Giống như vận tốc đường thẳng và vận tốc gia tốc, vận tốc góc cũng có thể là dương hoặc âm tùy vào hướng thay đổi góc độ. Nếu góc độ tăng, vận tốc góc là (+) và nếu góc độ giảm, vận tốc góc là (-). Vận tốc góc quan trọng trong việc mô tả chuyển động của các vật xoay quanh một trục như bánh xe, con lắc,… Ngoài ra được ứng dụng vào thiết kế máy móc và điều khiển tàu thủy.

Vận tốc tức thời

Là vận tốc của một vật tại một thời điểm cụ thể, được tính bằng giới hạn của tỷ lệ thay đổi quãng đường và thời gian khi thời gian này tiệm cận tới 0. Vận tốc tức thời biểu diễn cho tốc độ chính xác của vật tại thời điểm nhất định, và được sử dụng trong các phép tính toán và mô hình hóa sự chuyển động của vật.

Vận tốc tức thời được áp dụng rộng rãi trong lĩnh vực công nghệ, khoa học, kỹ thuật, thể thao, y học… để mô hình hóa và tính toán sự chuyển động của các vật trong không gian. Để tính vận tốc tức thời, ta cần biết quãng đường mà vật đã di chuyển trong một khoảng thời gian rất ngắn.

Vận tốc tức thời chính là vận tốc của một vật tại một thời điểm cụ thể
Vận tốc tức thời chính là vận tốc của một vật tại một thời điểm cụ thể

Công thức tính như sau: v = lim Δt → 0 [Δx/Δt]

Trong đó:

 • v – vận tốc tức thời
 • Δx – quãng đường mà vật đã di chuyển trong khoảng thời gian Δt rất ngắn
 • Δt – thời gian tương ứng với quãng đường này

Vận tốc trung bình

Vận tốc trung bình là khoảng cách mà vật di chuyển được trong một đơn vị thời gian trên quãng đường đã đi. Vận tốc trung bình không chỉ quan tâm đến vận tốc tại một thời điểm như vận tốc đường thẳng, mà còn thể hiện tổng quát vận tốc của vật trong suốt quãng đường đã đi qua. Vận tốc trung bình cũng có thể tính riêng cho mỗi giai đoạn của quá trình di chuyển và trong thời gian ngắn hơn bằng cách dùng đạo hàm.

Để tính vận tốc trung bình ta sẽ lấy tổng quãng đường đi qua chia cho thời gian di chuyển theo công thức: v = Δd / Δt

Trong đó:

 • v là vận tốc trung bình (m/s)
 • Δd là quãng đường đã đi qua (m)
 • Δt là thời gian di chuyển (s)
Vận tốc trung bình bằng tổng quãng đường đi qua chia cho thời gian di chuyển
Vận tốc trung bình bằng tổng quãng đường đi qua chia cho thời gian di chuyển

Vận tốc trung bình được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực. Cụ thể như tính toán vận tốc trung bình của phương tiện di chuyển, tính toán thời gian và quãng đường trong hành trình của một con tàu hoặc máy bay, hay tính toán vận tốc trung bình của người chạy marathon.

Một số phương pháp đo lường vận tốc

Có rất nhiều phương pháp đo lường vận tốc khác nhau, tùy thuộc vào từng ứng dụng cụ thể. Các phương pháp đo lường vận tốc này có những ưu điểm và hạn chế riêng.

Tùy vào từng ứng dụng sẽ có phương pháp đo lường vận tốc khác nhau
Tùy vào từng ứng dụng sẽ có phương pháp đo lường vận tốc khác nhau
 • Camera: Sử dụng camera có thể quan sát chuyển động của vật và tính toán vận tốc dựa trên số khung hình quay được lại trong một đơn vị thời gian cố định.
 • Đồng hồ bấm giờ: Được sử dụng để đo khoảng cách và thời gian di chuyển của vật. Sau đó, vận tốc của vật được tính bằng cách chia khoảng cách cho thời gian.
 • Cảm biến tiếp xúc: Phương pháp này sử dụng cảm biến để đo tốc độ của vật qua việc ghi lại số lần tiếp xúc của vật với cảm biến trong một đơn vị thời gian nhất định.
 • Laser rangefinder: Áp dụng tia laser để đo khoảng cách từ thiết bị đến vật cần đo tốc độ. Từ khoảng cách này và thời gian di chuyển, vận tốc của vật được tính toán.
 • GPS: Phương pháp này sử dụng thiết bị GPS để theo dõi vị trí và vận tốc của vật di chuyển. Nếu ứng dụng cho xe ô tô, vận tốc được hiển thị trên bảng điều khiển của xe.
 • Máy bay không người lái (Drone): Khi ứng dụng Drone để quan sát vật trong không gian, chúng ta sẽ tính toán tốc độ dựa trên thời gian di chuyển giữa các vị trí.

ng dụng tiễn của vận tốc trong cuộc sống

Vận tốc là gì là khái niệm quan trọng, được ứng dụng nhiều trong cuộc sống thực tiễn. Dưới đây là một số ví dụ về các ứng dụng của vận tốc:

Vận tốc được ứng dụng nhiều trong đời sống
Vận tốc được ứng dụng nhiều trong đời sống
 • Trong giao thông: Vận tốc được sử dụng để tính toán thời gian và khoảng cách di chuyển của các phương tiện. Từ đó giúp người lái xe, tài xế, máy bay, tàu hỏa… có thể điều khiển phương tiện của mình an toàn hơn.
 • Trong thiết kế và sản xuất máy móc: Vận tốc được sử dụng để tính toán hiệu suất của các hệ thống cơ học. Từ các máy móc đơn giản cho đến các thiết bị phức tạp hơn như máy bay, tàu hỏa…
 • Trong thể thao: Vận tốc được sử dụng để đo lường hiệu suất của các vận động viên và kiểm soát các chuyển động của họ.
 • Trong y tế: Sử dụng vận tốc để đo lường hiệu suất của các thiết bị y tế, từ máy quét MRI cho đến máy xạ trị.
 • Trong khoa học và nghiên cứu: Vận tốc là gì được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau của khoa học và nghiên cứu. Chẳng hạn như trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến chuyển động của  hệ thống cơ học, hoặc nghiên cứu sự phát triển của vật liệu và công nghệ mới.
 • Trong sản xuất và kinh doanh: Ứng dụng vận tốc để đo lường hiệu suất của các dây chuyền sản xuất và kiểm soát các quá trình sản xuất trong sản xuất và kinh doanh.

Vận tốc có gì khác so với tốc độ?

Những điểm khác nhau giữa tốc độ và vận tốc là gì? Vận tốc và tốc độ là hai khái niệm có sự khác biệt rõ ràng về tính chất và ý nghĩa.

Tốc độ và vận tốc có sự khác biệt rõ ràng về tính chất, ý nghĩa
Tốc độ và vận tốc có sự khác biệt rõ ràng về tính chất, ý nghĩa
 • Vận tốc là đại lượng vector thể hiện cả hướng di chuyển và độ lớn của vật. Còn tốc độ chỉ bao gồm độ lớn của vận tốc mà không có hướng di chuyển.
 • Vận tốc là một đại lượng vector, trong khi tốc độ là một đại lượng scalar.
 • Vận tốc bao gồm cả hướng di chuyển và độ lớn của vật, trong khi tốc độ chỉ bao gồm độ lớn.
 • Vận tốc được biểu diễn bằng một vector có cả hướng và độ lớn, trong khi tốc độ được biểu diễn bằng một giá trị số duy nhất.

Như vậy với nội dung trên, chắc hẳn các bạn đã nắm được vận tốc là gì? Cùng những kiến thức liên quan đến vận tốc. Hy vọng bài viết trên đã đem lại cho các bạn các thông tin hữu ích để phục vụ tốt cho công việc học tập của mình.

lieu88

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Read also x